Junior Ruby/Ruby on Rails Developer (3 000 – 5 000 PLN net)

TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, od 8 lat zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego, w szczególności w rekrutacji specjalistów IT.

Our client is softwarehouse from Warsaw, based in south side of city, with a global range. We are currently looking for:
Junior Ruby/Ruby on Rails Developer …… PLN net)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr referencyjny: ……

Obowiązki:
Working on various projects for clients from all the world
Developing and implementation of new functionalities
You will realize your own ideas connected with software development
You will also work with an author’s company system which supports developers in verifying code

Wymagania:
Candidate has built at least one simple web application that required technical skills listed above
Create and setup a Rails environment
Understand basics of the Rails stackCallbacks, filters
Understand and use Active Record associations
Understand and use scopes to define model abstractions
Create and use a migration to manage the database
Know and understand basic SQL
Create a unit test using rspec/etc
Create a model and basic validations
Understand differences between environments – dev vs prod
Understand HTTP request (headers, body, query string, difference between GET and POST)
Handle a HTTP request using a Controller, Model, and View
Understand difference between REST methods – GET, POST, PUT, * DELETEWhat methods are supported by the browser.
Basic HTML, CSS
Basic JavaScriptUnderstand what is AJAX
Understand what is JSON
Understand context scope
Basic GIT – clone, commit, push, create branch, open pull request, understand what is merge conflict and how it solve

Oferujemy:
Salary: …… PLN net monthly, B2B or Employment Contract
Possibility to get a promotion for higher positions/level
Support from more experienced developers
Nice projects and nice atmosphere! 🙂
Office near a metro station
Possibility to remote work when you have some “emergency” case
Benefits like private healthcare, multisport card, after trial period
First interviews on videoconferences

W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli następującej treści:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997r Dz. Ust. Nr 133 poz. 883” Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-697 Warszawa AL. Jerozolimskie 49 lok. 29 do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/iż administratorem moich danych jest TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-697 Warszawa AL. Jerozolimskie 49 lok. 29 oraz że moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych. TeamQuest został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 11118

Previous Entries Kierownik ds. Sprzedaży i Usług Next Entries PLM Optiva Implementation Consultant